Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników


Zapytanie ofertowe na Pobieranie materiału do badań i wykonywanie badań laboratoryjnych


Informacja o wynikach
przetargu „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rudkach”


ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT – Roboty budowlane
„Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rudkach”


Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski

Kliknij aby pobrać wszystkie pliki spakowane w formacie zip


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
„Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rudkach”

Kliknij aby ściągnąć pozostałe pliki.Ogłoszenie nr SPGZOZ/Z/2/20 z dnia 2020-04-20

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:


Ogłoszenie nr 528805-N-2020 z dnia 2020-04-02

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej: Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rudkach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Kliknij aby ściągnąć pozostałe pliki.Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

na usługę opracowanie dokumentacji i doradztwo w zakresie przeprowadzenia procedury przetargowej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na zadanie pn.”Projekt budowlany zmieniający do projektu budowlanego przebudowy Ośrodka Zdrowia w Rudkach pod tytułem „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rudkach” wraz z kosztorysami, przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi do w/w opracowania oraz pełnienie nadzoru autorskiego.”