SPGZOZ Nowa Słupia ogłoszenia o pracę na stanowisko Główny Księgowy w SPGZOZ Nowa Słupia


SPGZOZ w Nowej Stupi zatrudni Pielęgniarkę


Zapytanie ofertowe na : “Wykonanie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi


Zapytanie ofertowe na : “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych pochodzących z nieruchomości położonych Nowa Słupia ul. Świętokrzyska 53 oraz Rudki ul. Chełmowa 1 na rok 2024.


Oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021


Oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej


Protokół z otwarcia ofert na “Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 20 kVA do Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi”


Zapytanie ofertowe na “Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 20 kVA do Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi”


Unieważnienie postępowania dot. “Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 20 kVA do Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 20 kVA do Ośrodka Zdrowia w Rudkach”


Zapytanie ofertowe na “Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 20 kVA do Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 20 kVA do Ośrodka Zdrowia w Rudkach”


Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na „Zakup i sukcesywne dostawy opału do budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi – Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi na sezon grzewczy 2023/2024”


Zapytanie ofertowe na „Zakup i sukcesywne dostawy opału do budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi – Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi na sezon grzewczy 2023/2024”. 


Zapytanie ofertowe na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych pochodzących z nieruchomości położonych Nowa Słupia ul. Świętokrzyska 53 oraz Rudki ul. Chełmowa 1.”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dot. realizacji nadzoru inwestorskiego dla zadania „Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie parkingu i zagospodarowania terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rudkach ul. Chełmowa 1”


Unieważnienie postępowania dot. „Zakup i sukcesywne dostawy opału do budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi – Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi na sezon grzewczy 2022/2023”


Zapytania ofertowe na realizację nadzoru inspektorskiego dla zadania pn.: “Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie parkingu i zagospodarowania terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rudkach ul. Chełmowa 1”.


Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego  dot. “Pobieranie materiału do badań oraz wykonywanie badań laboratoryjnych według załączonego formularza.”Unieważnienie postępowania dot. „Zakup i sukcesywne dostawy opału do budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi – Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi na sezon grzewczy 2022/2023”.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. “Wymiany ogrodzenia oraz wykonanie parkingu i zagospodarowania terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rudkach ul. Chełmowa 1” nr referencyjny: SPGZOZ/Z/5/2022.


Zapytanie ofertowe na  „Pobieranie materiału do badań oraz wykonywanie badań laboratoryjnych według załączonego formularza.”


Zapytanie ofertowe na „Zakup i sukcesywne dostawy opału do budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi – Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi na sezon grzewczy 2022/2023”


Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na :  Opracowanie dokumentacji i doradztwo w zakresie przeprowadzenia procedury przetargowej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót na zadanie pn.: Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rudkach ul. Chełmowa 1


Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn.:  Opracowanie dokumentacji i doradztwo w zakresie przeprowadzenia procedury przetargowej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót na zadanie pn.: Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rudkach ul. Chełmowa 1

Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na  „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na wymianę ogrodzenia oraz wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rudkach ul. Chełmowa 1.”


Zapytanie ofertowe na “Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na wymianę ogrodzenia oraz wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rudkach ul. Chełmowa 1”.


Unieważnienie postępowania dot. “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych pochodzących z nieruchomości położonych Nowa Słupia ul. Świętokrzyska 53 oraz Rudki ul. Chełmowa 1.”


Zapytanie ofertowe na “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych pochodzących z nieruchomości położonych Nowa Słupia ul. Świętokrzyska 53 oraz Rudki ul. Chełmowa 1.”


Zapytanie ofertowe na „Zakup i sukcesywne dostawy opału do budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi – Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi na sezon grzewczy 2021/2022”. 


Informacja o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe na „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na wymianę ogrodzenia oraz wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rudkach ul. Chełmowa 1”.


Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi zaprasza do złożenia oferty na “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych pochodzących z nieruchomości położonych Nowa Słupia ul. Świętokrzyska 53 oraz Rudki ul. Chełmowa 1.”

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi zatrudni od grudnia osobę na stanowisku: Pielęgniarka w Ośrodku Zdrowia w Rudkach.


Zapytanie ofertowe na „Zakup i sukcesywne dostawy opału do budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi – Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi na sezon grzewczy 2020/2021”. 


informacji o unieważnieniu postępowania z dnia 05.08.2020r.

Zapytanie ofertowe na dostawę opału do SPGZOZ na sezon grzewczy 2020/2021.


Zapytanie ofertowe na Pobieranie materiału do badań i wykonywanie badań laboratoryjnych


Informacja o wynikach
przetargu „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rudkach”


ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT – Roboty budowlane
„Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rudkach”


Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski

Kliknij aby pobrać wszystkie pliki spakowane w formacie zip


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
„Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rudkach”

Kliknij aby ściągnąć pozostałe pliki.Ogłoszenie nr SPGZOZ/Z/2/20 z dnia 2020-04-20

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:


Ogłoszenie nr 528805-N-2020 z dnia 2020-04-02

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej: Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rudkach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Kliknij aby ściągnąć pozostałe pliki.Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

na usługę opracowanie dokumentacji i doradztwo w zakresie przeprowadzenia procedury przetargowej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na zadanie pn.”Projekt budowlany zmieniający do projektu budowlanego przebudowy Ośrodka Zdrowia w Rudkach pod tytułem „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rudkach” wraz z kosztorysami, przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi do w/w opracowania oraz pełnienie nadzoru autorskiego.”


Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników