Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia w związku z epidemią KORONOWIRUSA, prosimy mieszkańców gminy, którzy nie muszą zgłaszać się osobiście do przychodni o korzystanie z porad drogą telefoniczną np. w celu wypisywania recept czy skierowań.

Pacjenci z objawami infekcji powinni zgłosić się do lekarza po wcześniejszej rejestracji telefonicznej na wyznaczoną godzinę.

Ośrodek Zdrowia w Nowej Słupi:
tel. 41 3177001
Ośrodek Zdrowia w Rudkach:
tel. 41 3177281

Osoby które przebywały za granicą lub innym miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS lub mieli kontakt z osobami przebywającymi w tych miejscach, powinni zgłosić się BEZPOŚREDNIO do Oddziału Zakaźnego w Kielcach ul. Radiowa 7.
Pacjenci którzy mieli kontakt z osobami chorymi powinni bezzwłocznie zawiadomić Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną tel. 606370108 lub 41 3454622.

Kliknij TUTAJ aby znaleźć aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi zapewnia możliwość uzyskania przez Świadczeniobiorców świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych w wymiarze: 1. Ośrodek Zdrowia w Nowej Słupi tel. (41) 3177001 - świadczenia: - Lekarz POZ; - Pielęgniarka POZ; - Położna POZ. Wtorek w godzinach od 12:00 do 13:00 Czwartek w godzinach od 12:00 do 13:00 2. Ośrodek Zdrowia w Rudkach tel. (41) 3177281 - świadczenia: - Lekarz POZ; - Pielęgniarka POZ; Wtorek w godzinach od 12:00 do 13:00 Czwartek w godzinach od 12:00 do 13:00