Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi zapewnia możliwość uzyskania przez Świadczeniobiorców świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych w wymiarze: 1. Ośrodek Zdrowia w Nowej Słupi tel. (41) 3177001 - świadczenia: - Lekarz POZ; - Pielęgniarka POZ; - Położna POZ. Wtorek w godzinach od 12:00 do 13:00 Czwartek w godzinach od 12:00 do 13:00 2. Ośrodek Zdrowia w Rudkach tel. (41) 3177281 - świadczenia: - Lekarz POZ; - Pielęgniarka POZ; Wtorek w godzinach od 12:00 do 13:00 Czwartek w godzinach od 12:00 do 13:00