Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia w związku z epidemią KORONOWIRUSA, prosimy mieszkańców gminy, którzy nie muszą zgłaszać się osobiście do przychodni o korzystanie z porad drogą telefoniczną np. w celu wypisywania recept czy skierowań.

Pacjenci z objawami infekcji powinni zgłosić się do lekarza po wcześniejszej rejestracji telefonicznej na wyznaczoną godzinę.

Ośrodek Zdrowia w Nowej Słupi:
tel. 41 3177001
Ośrodek Zdrowia w Rudkach:
tel. 41 3177281

Osoby które przebywały za granicą lub innym miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS lub mieli kontakt z osobami przebywającymi w tych miejscach, powinni zgłosić się BEZPOŚREDNIO do Oddziału Zakaźnego w Kielcach ul. Radiowa 7.
Pacjenci którzy mieli kontakt z osobami chorymi powinni bezzwłocznie zawiadomić Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną tel. 606370108 lub 41 3454622.