INFORMACJA dotycząca udzielania świadczeń na odległość

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi zapewnia możliwość uzyskania przez Świadczeniobiorców świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych w wymiarze:

1. Ośrodek Zdrowia w Nowej Słupi tel. (41) 3177001 – świadczenia:
– Lekarz POZ;
– Pielęgniarka POZ;
– Położna POZ.
Wtorek w godzinach od 12:00 do 13:00
Czwartek w godzinach od 12:00 do 13:00

2. Ośrodek Zdrowia w Rudkach tel. (41) 3177281 – świadczenia:
– Lekarz POZ;
– Pielęgniarka POZ;
Wtorek w godzinach od 12:00 do 13:00
Czwartek w godzinach od 12:00 do 13:00