Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o odejściu Pana

lek. med. Zbigniewa Barańskiego

Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy lekarza.

Pan Doktor na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składa

Dyrekcja i pracownicy Samodzielnego Publicznego

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi

  Dla osób szczególnie narażonych na choroby układu krążenia został opracowany Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), który ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim zmniejszenie o 20 proc. zachorowalności i umieralności Polaków z powodu chorób układu krążenia.
Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania,  wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi. Skierowanie można wypełnić w Dilab Diagnostyka Medyczna pod numerem tel. 694-358-892