Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o odejściu Pana

lek. med. Zbigniewa Barańskiego

Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy lekarza.

Pan Doktor na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składa

Dyrekcja i pracownicy Samodzielnego Publicznego

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi