Recepty na stale zażywane leki dla pacjentów SPGZOZ w Nowej Słupi wystawiane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
Zgłoszenie wypisania recepty realizowane jest za pośrednictwem strony internetowej Zakładu oz-ns.pl lub w formie pisemnej.