Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi

Ośrodek Zdrowia w Nowej Słupi
Rejestracja pacjentów w celu uzyskania porady lekarskiej: osobista od godziny 07:00 lub telefoniczna od godziny 07:30 pod numerem telefonu 41 3177001, 515-647-822
Ośrodek Zdrowia w Rudkach
Rejestracja pacjentów w celu uzyskania porady lekarskiej: osobista od godziny 08:00 lub telefoniczna od godziny 08:30 pod numerem telefonu 41 3177281, 510-250-862

Szanowni Mieszkańcy!

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi, informuje wszystkich mieszkańców Gminy Nowa Słupia, że z dniem 04.01.2021r. po przeprowadzonym remoncie, wznawia działalność Ośrodek Zdrowia w Rudkach.
Zakres świadczonych usług nie uległ zmianie i będą one świadczone w dotychczasowym zakresie i dotychczasowych godzinach tj;

Poniedziałek: 08:00 – 18:00
Wtorek 08:00 – 15:35
Środa: 08:00 – 18:00
Czwartek: 08:00 – 15:35
Piątek: 08:00 – 15:35

Z dniem 4 stycznia 2021r. uprzejmie prosimy, aby pacjenci dokonujący rejestracji do Ośrodka Zdrowia w Rudkach korzystali z numerów telefonów:
(41) 3177281, 510250862
Przypominamy, że w celu uzyskania recept w dalszym ciągu pacjenci mogą składać zapotrzebowanie poprzez złożenie w skrzynce pocztowej umieszczonej na Ośrodku Zdrowia w Rudkach lub przez stronę internetową oz-ns.pl.

Dyrekcja i Pracownicy Zakładu

Informacja o punkcie pobrań DILAB w Rudkach

Z dniem 19 października 2020r. punkt pobrań DILAB w Ośrodku Zdrowia w Rudkach wznawia działalność.
Punkt pobrań czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 10:00.

Odpłatność za dokumentację medyczną:

1 strona wyciągu albo odpisu 11 zł
1 strona kopii albo wydruku 0,25 zł
dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 2,20 zł

 

Informacja

PACJENCI UMÓWIENI NA WIZYTY LEKARSKIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ
PROSZENI SĄ O PRZYCHODZENIE 5 MIN. PRZED WYZNACZONYM CZASEM

Nr telefonów pod którymi pacjent może umówić się na wizyty lekarskie lub skorzystać z teleporady

(41) 31-77-001, (41) 31-77-281,
515 647 822, 510 250 862

 

SPOSÓB REALIZACJI E-RECEPTY

ZAMÓWIENIE RECEPTY:

  1. wchodzimy na stronę: oz-ns.pl
  2. e-rejestracja → zaloguj się
  3.  panel pacjenta → zamów receptę → wybieramy lekarza i datę wypisu recepty → wyszukaj
  4. zaznaczamy leki, które chcemy powtórzyć → zatwierdź leki → wyślij

SPRAWDZENIE WYSTAWIONEJ E-RECEPTY (KOD DOSTĘPOWY)

  1. wchodzimy na stronę: oz-ns.pl
  2. e-rejestracja → zaloguj się
  3.  panel pacjenta → wystawione e-recepty → wybieramy datę wypisu recepty → wyszukaj
  4. ukazują się leki, które zostały wypisane wraz z kodem dostępowym

DEKLARACJE WYBORU DO POBRANIA

e-Rejestracja